Jos Ketelaar

Stuur e-mail mail_outline Thema’s van mijn presentaties 

Bijzondere bloemen (tuinplanten)
In de Uithof bij Utrecht liggen misschien wel de bekendste botanische tuinen van ons land, de Botanische Tuinen Utrecht. De tuinen zijn aangelegd rondom een fort, Fort Hoofddijk.
De rotstuin en de systeemtuin zijn de bekendste onderdelen van deze tuinen, er staan bijzondere planten en bloemen. In deze voordracht worden veel botanische schoonheden uit de twee delen van de tuin vertoond en ik vertel erover. Veel van de besproken soorten zijn toepasbaar in een particuliere tuin.

Stinzen- en voorjaarsbloeiers voor in de tuin
De stinzenplanten-groep is een groep planten die van oorsprong groeit rondom de staten in Friesland. Een stinz is de oorspronkelijke benaming van een door steen opgetrokken groot landhuis omgeven door een gracht met een boomsingel. In de schaduw van de bomen en rond het huis groeiden planten, die bij die typische omgeving horen. Later onderzoek wees uit dat ook in het midden en in de duinstreek veel buitens zijn met deze typische stinzenflora. Veel van deze soorten zoals winteraconiet, sneeuwklokje en holwortel zijn ook goed in privétuinen toe te passen. Maar ook zijn er nog meer leuke voorjaarssoorten, die geschikt zijn voor privétuinen.

Onbekende kanten van wilde planten
Wilde planten zijn soms verguist doordat ze zich spectaculair kunnen ontwikkelen en de overhand krijgen. Toch zijn ze ook bemind vanwege hun schoonheid, bijzondere voorkomen of omdat ze bepalend zijn voor het jaargetijden. In deze presentatie wordt de nadruk gelegd op hun schoonheid, bloemen worden tot in detail bekeken en besproken. Bijvoorbeeld de hazelaar met zijn kenmerkende mannelijke katjes en de vrouwelijke knopbloemen, dit geldt ook voor de wilg en voor nog vele andere bekende en minder bekende planten.

Stinzenflora van de Gooi- en Vechtstreek
De Gooi- en Vechtstreek heeft veel buitenplaatsen en ook enkele kastelen. Op deze karakteristieke plekken groeit net als op de staten in Friesland een bijzondere stinzenflora. In deze presentatie wordt niet alleen ingegaan op de stinzenflora, maar ook op de prachtige omgeving met het karakteristieke parklandschap. Gooilust in ‘s Graveland met rododendrons, Nijenrode met Stinzenflora en slot Oud Zuylen met de karakteristieke tuinster en boomgaard.

Paddenstoelen: vormen en kleuren
Wanneer het in de herfst door regenen en nevel vochtig wordt in het bos verschijnen de paddenstoelen. In ons land komen ruim 4000 soorten voor. Veel soorten zijn klein, maar soms kunnen ze ook groot in omvang aan bomen voorkomen, bijvoorbeeld de zwavelzwam met zijn kenmerkende geeloranje kleur. Paddenstoelen kunnen gebonden zijn aan een enkele boomsoort of voorkomen op de bosbodem. In deze presentatie worden de vele vormen en kleuren van paddenstoelen vertoond. Soms algemeen, maar ook over zeldzaam voorkomende soorten wordt verteld. De karakteristieke en meestal verborgen levenswijze van soorten die soms schadelijk kunnen zijn voor monumentale bomen. Een presentatie van vliegenzwam tot het verborgen winterse leven van de rode kelkzwam.

Vier jaargetijden
Onze natuur lijkt als vanzelfsprekend over te gaan van het ene jaargetijde naar het volgende. Toch heeft ieder jaargetijde zijn eigen sfeer, dit vind je zelfs terug in de muziek. De vierjaargetijden van Vivaldi is wel een van de bekendste muziekstukken die hier op gecomponeerd is. Deze muziek heb ik dan ook gebruikt bij het samenstellen van deze presentatie.
Het voorjaar is een seizoen met een overvloed aan bloemen, vogels en andere dieren.
In deze periode brengen vogels hun jongen groot, misschien zijn de weilanden met kieviten en grutto’s wel de mooiste plekken om te zijn. Bloemen worden tot in detail bekeken, zoals u ze nog niet eerder hebt gezien.
Later breekt ongemerkt, maar begeleid door nevel en regen de herfst aan, de periode van vruchten en zaden. Het is ook jaarlijks het hoogtepunt van de paddenstoelen in het bos. De vormenrijkdom van de paddenstoelen wordt uitgebreid besproken. Tot slot komt, na de herfststormen, de winter: een periode van ogenschijnlijke rust. Een landschap met sneeuw. Toch maakt in deze periode de natuur zich weer op voor het komende voorjaar.
In deze presentatie worden landschappen, plantensoorten met hun bloemen, maar ook dieren als weidevogels besproken en getoond in hun natuurlijke omgeving.

Voor meer informatie over een presentatie en het aanvragen van een presentatie gebruikt u het info en contactformulier.

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston